Новини от сайта

Стипендии за студентите от ТУ - София

Стипендии за студентите от ТУ - София

by System Administrator -
Number of replies: 0
Уважаеми студенти,

Представяме на Вашето внимание следните стипендии, за които при проявен интерес, бихте могли да кандидатствате:
 
1. СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, за всички студенти на ТУ, записани в редовна форма на обучение (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ - гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж - гр. Казанлък), на стойност 1000 лева.
https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-rektora-na-tehnicheskiya-universitet-sofiya.html
 
2. СТИПЕНДИЯ "ОБУЧАВАМ СЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ В БЪЛГАРИЯ", за студенти редовно обучение, бакалавърска степен, 3-ти или 4-ти курс от ФПМИ, ФАГИОПМ - специалност "Компютърни системи и технологии (на немски език)" и  ФКСТ,  на стойност 5000 лева.
https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-obuchavam-se-v-tehnicheski-universitet-sofiya-i-shte-se-realiziram-v-bulgariya.html
 
3. СТИПЕНДИЯ НА АББ ФОНДАЦИЯТА „ЮРГЕН ДОРМАН“ ЗА ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ, за студенти от 1-ви или 2-ри курс, от следните факултети на ТУ-София : ФА, ЕФ, ЕМФ, ФЕТТ, МТФ, МФ, ФПМИ, ФАГИОПМ, ФФОЕ, ФАИО, на стойност 5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър.
https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-abb-fondatsiyata-yurgen-dorman-za-injenerno-obrazovanie.html