Налични курсове


  Новини от сайта

  Преминаване към отдалечено обучение

  от System Administrator -

  На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и Заповед № РД – 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, със заповед № 3601/28.10.2020 г.  Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов въвежда следните нови мерки с цел ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус):

  1. Преустановява се присъствения учебен процес във всички звена в ТУ-София, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. и се преминава в отдалечена форма на обучение, като се допуска преподавателите да водят занятия извън работните си места.

  2. Въведеният контролиран достъп до учебните, спортно-оздравителните и административните сгради на ТУ - София продължава, като влизащите се записват в присъствени списъци при охранителите в съответния блок, като вписват и актуален номер на мобилен телефон, а при напускане на сградата се отписват. В сградите не се допускат външни лица.

  3. Допускат се присъствени мероприятия само при участие до 30 човека. Във всички останали случаи мероприятието се провежда неприсъствено или се отлага.

  4. Всички служби и администрация, вкл. в изнесените звена, колежи и училища продължават да работят в присъствена форма.

  5. Всички установени носители на COVID-19 са длъжни в най-кратък срок да информират прекия си ръководител, предоставяйки копие от медицинския документ по електронната поща. Всички карантирани по други причини също информират в писмен вид (вкл. по електронна поща) прекия си ръководител в най-кратък срок, вкл. за периода на карантината и обоснованото основание съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването.

  6. Изменение на графика на работното време на отделни служители се допуска с писмено разрешение от Главния секретар.

  7. На работните места следва да се ограничат неналожителните контакти и да се спазва дистанция от не по-малко 1,5 метра между служителите.

  8. Домакините на блоковете трябва стриктно да съблюдават и прилагат утвърдения алгоритъм за дезинфекционни мероприятия на работните места.

  9. Ръководителите на административните структури следва да провеждат периодичен инструктаж на персонала за спазване на хигиенните правила.

  10. Всички преподаватели, студенти, докторанти и служители са длъжни да носят маска (шлем), прикриваща носа и устата в общите закрити части на учебните сгради, общежитията, библиотеката и др.

  11. Ползването на студентските столове, кафетата и бюфетите на територията на университета се осъществява при спазване на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ препоръки.

  Център за ваксинация срещу COVID-19 в Техническия университет – София

  от System Administrator -

  От 01.06.2021 г. (вторник) на територията на ТУ-София се открива Център за ваксинация срещу COVID-19. Всеки желаещ да се ваксинира ще има възможност да избира между 4-те одобрени от Европейския съюз ваксини на Moderna, Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Janssen. Предварително записване не е необходимо.
  Центърът за ваксинация ще се помещава в Университетската книжарница на ТУ-София, находяща се между Учебен блок 1 (Ректорат) и Учебен блок 2 и ще бъде отворен всеки работен ден от 09:30 до 14:00 часа.

  Семестриални такси - втора вноска

  от System Administrator -

  Уважаеми студенти,

  Напомняме ви, че в края на тази седмица изтича срокът за заплащане на втората вноска от семестриалните такси за летния семестър на платените форми на обучение.

  АНКЕТА ЗА СТУДЕНТИ

  от System Administrator -

  Уважаеми студенти,

  Във връзка с актуализиране на данните в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 година е предвидено провеждането на социологическо проучване сред студентите във висшите училища. Каним Ви да вземете участие в проучването и да споделите мнението си чрез попълване на електронна анкета.

  Анкетата е достъпна на следния адрес: https://www.surveymonkey.com/r/MQPXHV2

  Проучването е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само в обобщен вид за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България. 

   

  Разчитаме на Вашето отговорно отношение и Ви благодарим за отделеното време!

  Краен срок за попълване на анкетата: 30.04.2020

   

  Стипендии за студентите от ТУ - София

  от System Administrator -
  Уважаеми студенти,

  Представяме на Вашето внимание следните стипендии, за които при проявен интерес, бихте могли да кандидатствате:
   
  1. СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, за всички студенти на ТУ, записани в редовна форма на обучение (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ - гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж - гр. Казанлък), на стойност 1000 лева.
  https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-rektora-na-tehnicheskiya-universitet-sofiya.html
   
  2. СТИПЕНДИЯ "ОБУЧАВАМ СЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ В БЪЛГАРИЯ", за студенти редовно обучение, бакалавърска степен, 3-ти или 4-ти курс от ФПМИ, ФАГИОПМ - специалност "Компютърни системи и технологии (на немски език)" и  ФКСТ,  на стойност 5000 лева.
  https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-obuchavam-se-v-tehnicheski-universitet-sofiya-i-shte-se-realiziram-v-bulgariya.html
   
  3. СТИПЕНДИЯ НА АББ ФОНДАЦИЯТА „ЮРГЕН ДОРМАН“ ЗА ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ, за студенти от 1-ви или 2-ри курс, от следните факултети на ТУ-София : ФА, ЕФ, ЕМФ, ФЕТТ, МТФ, МФ, ФПМИ, ФАГИОПМ, ФФОЕ, ФАИО, на стойност 5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър.
  https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-abb-fondatsiyata-yurgen-dorman-za-injenerno-obrazovanie.html