Налични курсове


  Новини от сайта

  АНКЕТА ЗА СТУДЕНТИ

  от System Administrator -

  Уважаеми студенти,

  Във връзка с актуализиране на данните в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 година е предвидено провеждането на социологическо проучване сред студентите във висшите училища. Каним Ви да вземете участие в проучването и да споделите мнението си чрез попълване на електронна анкета.

  Анкетата е достъпна на следния адрес: https://www.surveymonkey.com/r/MQPXHV2

  Проучването е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само в обобщен вид за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България. 

   

  Разчитаме на Вашето отговорно отношение и Ви благодарим за отделеното време!

  Краен срок за попълване на анкетата: 30.04.2020

   

  Семестриални такси - втора вноска

  от System Administrator -

  Уважаеми студенти,

  Напомняме ви, че в края на тази седмица изтича срокът за заплащане на втората вноска от семестриалните такси за летния семестър на платените форми на обучение.

  Стипендии за студентите от ТУ - София

  от System Administrator -
  Уважаеми студенти,

  Представяме на Вашето внимание следните стипендии, за които при проявен интерес, бихте могли да кандидатствате:
   
  1. СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, за всички студенти на ТУ, записани в редовна форма на обучение (в т.ч. и от Филиала в гр. Пловдив, „Факултет и Колеж“ - гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и Технически колеж - гр. Казанлък), на стойност 1000 лева.
  https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-rektora-na-tehnicheskiya-universitet-sofiya.html
   
  2. СТИПЕНДИЯ "ОБУЧАВАМ СЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ В БЪЛГАРИЯ", за студенти редовно обучение, бакалавърска степен, 3-ти или 4-ти курс от ФПМИ, ФАГИОПМ - специалност "Компютърни системи и технологии (на немски език)" и  ФКСТ,  на стойност 5000 лева.
  https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-obuchavam-se-v-tehnicheski-universitet-sofiya-i-shte-se-realiziram-v-bulgariya.html
   
  3. СТИПЕНДИЯ НА АББ ФОНДАЦИЯТА „ЮРГЕН ДОРМАН“ ЗА ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ, за студенти от 1-ви или 2-ри курс, от следните факултети на ТУ-София : ФА, ЕФ, ЕМФ, ФЕТТ, МТФ, МФ, ФПМИ, ФАГИОПМ, ФФОЕ, ФАИО, на стойност 5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър.
  https://career.tu-sofia.bg/novini/stipendiya-na-abb-fondatsiyata-yurgen-dorman-za-injenerno-obrazovanie.html