Организация на шевното производство - задължително избираем курс за ОКС "магистър"

Модул "Облекло" на специалност Дизайн и технологии за облекло и текстил

Управление на качеството - задължителен курс за ОКС "магистър"

специалност Дизайн и технологии за облекло и текстил