Текстилно материалознание и изпитвания - задължителен курс

допълващо обучение за ОКС "магистър"

специалност Дизайн и технологии за облекло и текстил