Контрол на качеството - задължителен курс за ОКС "бакалавър"

специалност Дизайн и технологии за облекло и текстил, 4 курс

Оптимизиране на производствената дейност в текстилните и шевни фирми

свободноизбираем курс за ОКС "бакалавър"

специалност Дизайн и технологии за облекло и текстил, 4 курс