“Климатизация на въздуха - курсов проект” е задължителна учебна дисциплина за редовни студенти на специал­ност "Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти" на ЕМФ към ТУ – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

Целта на дисциплината е разработване на проект на многозонова водо – въздушна климатична инсталация за административно – битова сграда. На всеки студент се задава индивидуално задание, съдържащо: архитектурни и конструктивни чертежи на сградата; ориентация на сградата; населеното място; топлинен и студов източник.